Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 14 °C
Harley Davidson & open bike event - luka
Održava se od 25 - 27.04.2014. ...
Smotra KUD-a "More - ravnica"
Datum održavanja 03. 05. 2014. u 18:00 sati u centru grada. ...


Veliki međunarodni karneval

Održava se 05. 07. 2014. godine s početkom u 20,00 sati. ...


Ružica Vinodola

Održava se od 14. - 16. 08. 2014. U Vinodolu i Novom Vinodolskom postoji priča zabilježena prema usmenoj predaji, o običaju koji, navodno, seže u minula stol ...