Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 25 °C
4. Međunarodni festival klasične glazbe
20. 08. 2014. - Galleria cittadina "Turnac", 20,00 ore ...
Gelsenkirchen grupa Njemačka, slike, Gradska galerija Turnac
Izložba se otvara 20. 08. 2014. u 20,00 sati. ...
Hrvatska večer - terasa Vrtić
Održava se 21. 08. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...
Književno-glazbene večeri
Održava se 21. 08. 2014. s početkom u 20,00 sati u Srićinoj kući. ...


ZVUČNA GONG KUPKA

Održava se svake subote od 18,00 - 20,00 sati na Nebeskim labirintima - Krmpote. ...


Mornarska večer - luka

Održava se 30. 08. 2014. od 20,00 sati. ...