Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 12 °C
Live prijenos maškaranih zabava
U Domu kulture postavljena je kamera za LIVE PRIJENOS tako da možete pratit sva događanja do kraja mesopusta! ...
Novljanski Mesopust
Datum održavanja: 09. 01. - 10. 02. 2015. ...

Korisne informacije
Live prijenos maškaranih zabava

U Domu kulture postavljena je kamera za LIVE PRIJENOS tako da možete pratit sva događanja do kraja mesopusta! ...

Novljanski Mesopust

Datum održavanja: 09. 01. - 10. 02. 2015. ...

Veliki međunarodni karneval

Održava se 01. - 02. 07. 2016. godine s početkom u 20,00 sati. ...

Ružica Vinodola

Održava se od 18. - 20. 08. 2016. U Vinodolu i Novom Vinodolskom postoji priča zabilježena prema usmenoj predaji, o običaju koji, navodno, seže u minula stol ...