Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 25 °C
Ribarska noć - Terasa Vrtić
Održava se 29. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...
Jaegermeister Adriatic Tour - Frankopanski trg
Održava se 30. 07. 2014. g. s početkom u 20,00 sati. ...
Open air cinema - Gradska plaža
Održava se 31. 07. 2014. u 21,30 sati. ...
Hrvatska večer - terasa Vrtić
Održava se 31. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...


ZVUČNA GONG KUPKA

Održava se svake subote od 18,00 - 20,00 sati na Nebeskim labirintima - Krmpote. ...


Ružica Vinodola

Održava se od 14. - 16. 08. 2014. U Vinodolu i Novom Vinodolskom postoji priča zabilježena prema usmenoj predaji, o običaju koji, navodno, seže u minula stol ...