Obveze i pogodnosti za iznajmljivače


Poštovani iznajmljivači,
 
započela je još jedna godina s kojom dolaze mnoge obveze, ali i u kojoj ćemo Vam raznim pogodnostima kao Turistička zajednica nastojati pomoći u Vašem trudu i radu. Kako bi komunikacija između iznajmljivača i Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski bila još kvalitetnija i brža, kroz ovaj dopis ćemo navesti sve što Vam stoji na raspolaganju od strane Turističke zajednice, ali i sve obveze koje imate kroz godinu.
 
 
Pogodnosti
 
BESPLATNO OGLAŠAVANJE
Iznajmljivačima na raspolaganju stoji mogućnost besplatnog oglašavanja objekata u domaćinstvu na službenoj web stranici TZG Novi Vinodolski. Zahtjev se podnosi na adresu info@tz-novi-vinodolski.hr te se navode slijedeće informacije o objektu: naziv apartmana, ime i prezime vlasnika, adresa apartmana, broj telefona i mobitela te e-mail adresa. Uz to, svatko od iznajmljivača može poslati i do 10 fotografija apartmana.
 
BESPLATNI PROMOTIVNI MATERIJALI
Iznajmljivači u svakom trenutku mogu doći u Turističku zajednicu te preuzeti promotivne materijale destinacije kako bi time omogućili gostima da se informiraju o destinaciji. Materijale možete preuzeti kroz cijelu godinu u TIC-u Novi Vinodolski, a u ljetnim mjesecima (lipanj-rujan) i u TIC-u Klenovica. Materijali su dostupni na nekoliko jezika, a kroz njih su predstavljeni svi segmenti destinacije odnosno ponude na području grada – image brošura, nebeski labirinti, staklena kapelica, otočić San Marino, outdoor i bike brošura Rivijere i ostalo.
 
EDUKACIJE
Kroz godinu će biti organizirane i edukacije za iznajmljivače. Stojimo na raspolaganju za sve prijedloge u vezi tema koje bi Vam bile zanimljive za obraditi. O terminima edukacija pravovremeno ćemo obavještavati putem web stranice te putem društvenih mreža i medija Turističke zajednice.
 
 
Obaveze
 
TURISTIČKA PRISTOJBA
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe po krevetu iznosi 55,00 EUR, a može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s dospijećem plaćanja do 31. srpnja, do 31. kolovoza i do 30. rujna. Uplatnice za paušalno plaćanje turističke pristojbe mogu se dobiti u TIC-evima ili iznajmljivači mogu svoje uplatnice preuzeti i isprintati unutar programa eVisitor. Uplatnice imaju i barkod te je moguće i direktno plaćanje Internet bankarstvom.
 
TURISTIČKA ČLANARINA
Godišnji paušalni iznos turističke članarine iznosi 5,97 EUR kn po glavnom krevetu, a 2,99 EUR po pomoćnom krevetu. Iznajmljivač je obvezan iskazati primitke u obrascu TZ2 na temelju knjige Evidencije o prometu zbog evidencije prometa Poreznoj upravi. TZ2 obrazac (može se kupiti u papirnicama) predaje se u Poreznu upravu u kojoj je prijavljeno prebivalište osobe (obrazac se predaje do 15. siječnja za tekuću godinu). Rokovi plaćanja su 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna.
 
PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK OD NAJMA U TURIZMU
Visina paušalnog poreza po krevetu za Novi Vinodolski i Klenovicu je 48,99 EUR, za Povile, Sibinj Krmpotski i Smokvicu Krmpotsku 41,18 EUR te za ostala naselja 24,13 EUR. Od 1.1.2020. godine porez na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Rješenje donosi nadležna ispostava porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi i za dvije godine, sve do donošenja novog rješenja. Paušalni porez na dohodak se plaća tromjesecno i to: do 31. ožujka, do 30. lipnja, do 30. rujna te do 31. prosinca.
 
Dopis_za_iznajmljivače,_2024..pdf

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree