Lidový tanec „Novljansko narodno kolo“ a lidový kroj oblasti Novi Vinodolski


Lidový tanec „kolo" je významnou událostí, kdy se nosí tradiční místní kroj. Kolo se tančí tři dny za sebou v odpoledních hodinách na náměstí před frankopanskou pevností v době karnevalu neboli masopustu.
Hlavními aktéry skutečného lidového dramatu, který se znázorňuje, je skupina mladíků „masopustníků".
 
Novovinodolský lidový kroj
Kolo se tancuje v neděli, pondělí a úterý. Četné barevné ženské i mužské kroje vytvářejí lidové kolo „v kterém je bratr vedle bratra", jak říká lidová píseň tance. Rytmus kola určují „zpěváci kola" dvouhlasným hlasitým zpěvem hrdinských lidových písní v osmislabičném verši, písní, které vyprávějí o slavné minulosti chorvatského národa a zejména obyvatel Nového Vinodolského.
Do kulturního dědictví Nového Vinodolského se počítají i staré lidové zvyky, písně, dřevěné nástroje „sopile" a velmi harmonicky a slavnostně působící dochované ženské a mužské lidové kroje. Ústní tradice, hrdost a vlastenectví obyvatel zachovaly toto cenné dědictví. Dochovaný kroj obyvatelé Nového Vinodolského právem nazývají „novovinodolským lidovým krojem". I dnes mnozí lidé nosí tento kroj, takže kromě toho, že je vystaven v Muzeu, se může vidět i při slavnostních příležitostech během celého roku.

Tato webová stránka používá sušenky pro lepší uživatelský zážitek a funkčnost. Více informací