JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE - 2023. g.


Novi Vinodolski, 8. prosinac 2022.

 

 

J A V N I   P O Z I V   U D R U G A M A

ZA  DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA, (SU)FINANCIRANJA

MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA OD OPĆEG ZNAČAJA

ZA TURISTIČKU ZAJEDNICU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2023. GODINI

 

 

I.

U Proračunu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Turističku zajednicu Grada Novi Vinodolski koja se provode tijekom 2023. godine.

Jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja, u smislu ovog Javnog poziva, su aktivnosti koje provode i organiziraju Udruge, – dalje u tekstu: Prijavitelji s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada Novog Vinodolskog i razvoja Grada Novog Vinodolskog općenito.


II.

         Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, zabavne, odgojno-obrazovne, turističke, ekološke i druge manifestacije i događanja (dalje u tekstu: manifestacije/događanja) koja su međunarodnog, državnog, regionalnog ili područnog karaktera.

Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi tijekom 2023. godine.

 

III.

         Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja su slijedeći:

·       usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi, s naglaskom na poboljšanje ukupne turističke ponude Rivijere Novi Vinodolski,

·       jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,

·       jasno definirani korisnici manifestacije/događanja

·       jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/događanja,

·       realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,

·       kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,

·       osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora.

 

IV.

           Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 120.000,00 kuna.

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije/događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

 

V.

           Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga  te koje su uredno ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od strane osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja).

 

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski: www.tz-novi-vinodolski.hr ili se mogu preuzeti u uredu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, Kralja Tomislava broj 6.

 

VII.

            Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDENICA GRADA

 NOVI VINODOLSKI

 (Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja)

Kralja Tomislava broj 6,  51 250 Novi Vinodolski

- NE OTVARATI   -

 

ili

            2. osobnom dostavom zatvorene omotnice s upisanom adresom iz točke 1. preko Ureda Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski.

 

            3. putem elektronske pošte na adresu: tzg-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

 

VIII.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, a najkasnije do 1. ožujka 2023. godine.

 

IX.

            Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događanja donosi Turističko vijeće, Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, i to periodično svaki mjesec,  do 15. u mjesecu, za prijave pristigle zaključno da zadnjeg dana u prethodnom mjesecu.

Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski.

 

X.

            Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada od dana 9. prosinca 2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve 051/244-306, odnosno mailom na adresi: tzg-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
 
 
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
 
OBRAZAC 1
 
OBRAZAC 2
 
OBRAZAC 3
 
REZULTATI NATJEČAJA
 
 

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se