VIDIKOVCI - OČI VINODOLA


"OČI VINODOLA” ILI PRIČA O ŠEST VIDIKOVACA RAZASUTIH DILJEM VINODOLA

Čitavi Vinodol je jedna prekrasna priča, satkana od bogate povijesti, brojnih kulturnih i povijesnih spomenika, prirodnih ljepota i tradicije. Jedno je Vinodol doživjeti putujući kroz njega, a drugo ga je sagledati iz »ptičje perspektive«.
Odabrano je šest lokacija vidikovaca, od kojih tri (3) na području Vinodolske općine:

- iznad naselja Drivenik – vidikovac "Mahavica",
- iznad naselja Grižane/Tribalj – vidikovac "Pridva",
- iznad naselja Bribir – vidikovac "Slipica",

te tri (3) na području Grada Novi Vinodolski:

- iznad naselja Ledenice – vidikovac "Gradina",
- ispod Svibe – vidikovac "Sviba",
- te kod Krmpota – vidikovac "Kuk".

Prilikom izrade idejnog projekta kao i pri samoj izgradnji vidikovaca vodilo se računa o atraktivnostima vidikovaca tj. posebnim pejzažnim vrijednostima, sa širokim vidicima koji daju ukupnu pejzažnu cjelinu cjelokupnog prostora, a da su u blizini cestovnih komunikacija (po mogućnosti asfaltiranih) te da je do njih nesmetan pristup autobusom ili mini busom. Prilikom izrade i uređenja vidikovaca vodilo se računa o zaštiti prirodnog okoliša, usklađenosti s postojećim krajolikom kako se ne bi narušila autentičnost ambijenta. Svaki vidikovac ima adekvatnu signalizaciju, parkirališni prostor i okretište/ili okretište u neposrednoj blizini te određen broj klupa i posuda za otpatke.


OPISI VIDIKOVACA:

1. Vidikovac „Mahavica„ (781 mnm) (naziv po obližnjem vrhu)
 


Vidikovac je smješten na asfaltiranoj cesti Antovo - Plase na prijevoju Razromir na 781 mnm. Ukupnoj pejzažnoj cjelini cjelokupnog prostora doprinosi uska cestica uzdižući se uz veličanstvene kamene gromade i sipare Kozaka. Svaki metar ceste uz strme kamene obronke Kozaka neće nas ostaviti ravnodušnima. Na sjeveru se uzdiže kameni stožasti vrh Medviđaka, zapadno se prostiru prekrasne planinske livade Razromira prošarane kamenim blokovima, na jugozapadu planinski masiv Učke, te Kvarnerski zaljev prošaran otocima Krkom, Cresom, Rabom i Pagom obrubljenog masivom Velebita. Jugoistočno proteže se pogled na Planinu koja strmo pada u Vinodolsku dolinu sve do Novog Vinodolskog. Uz samu obalu pogled seže do Selaca.


2. Vidikovac „Pridva" 573 mnm (naziv po obližnjem vrhu)
 Ovaj vidikovac također je smješten uz cestu Antovo-Lič. Niži je od prethodnog vidikovca, ali zbog te visinske razlike vidikovac ima pogled na okolno područje isto kao iz ptičje perspektive. Na sjeveru se uzdiže kameni stožasti vrh Medviđaka, zapadno se prostiru prekrasne planinske livade Razromira prošarane kamenim blokovima, na jugozapadu planinski masiv Učke, te Kvarnerski zaljev prošaran otocima Krkom, Cresom, Rabom i Pagom obrubljen masivom Velebita. Jugoistočno se proteže pogled na Planinu koja strmo pada u Vinodolsku dolinu sve do Novog Vinodolskog. Uz samu obalu pogled seže do Selaca.


3. Vidikovac „Slipica" 446 mnm
 
 


Vidikovac je smješten na petom kilometru ceste Bribir – Lukovo - Lič iznad samog Bribira na strmoj kamenoj litici. Sa vidikovca se pruža prekrasan vidik na Velebit, Velebitski kanal, Kvarnersko otočje, Učku, Novi Vinodolski i Vinodolsku dolinu do Grižana.


4. Vidikovac „Gradina" 379 mnm
 


Vidikovac je smješten na cesti Novi Vinodolski - Ledenice odmah iznad naselja Ledenice sa prekrasnim pogledom na ledeničko polje, Novi Vinodolski, Klenovicu, Velebit i Kvarnersko otočje...5. Vidikovac „Sviba" 753 mnm (naziv po obližnjem vrhu)
 
 


Desno od ceste Novi Vinodolski – Breze sa prekrasnih planinskih livada Pletena, te uživajući u nesmetanim vidicima na cijelo okolno područje na cestom nedaleko Luke krmpotske nalazi se vidikovac „Sviba". Cijela cesta predstavlja vidikovac. Sam vidikovac smješten je podno travnatih obronaka Male i Velike Svibe na prekrasni planinskim livadama sa nesputanim atraktivnim vidicima na sve strane: planinsko zaleđe, zaobalna naselja, Kvarnerski zaljev, Velebit i Učku.


6. Vidikovac „ Kuk" 301 mnm (dat naziv po obližnjem vrhu)
 
 

Odmah sa primorske strane na samom ulazu u Krmpotsko polje u Krmpotama smješten je vidikovac „Kuk", sa interesantnim pogledom na cijelu Novljansku rivijeru (Smokvica, Klenovica, Povile i Novi Vinodolski), Kvarnerski zaljev i otočje Velebit, Učku, te uzdužni pogled na Vinodolsku dolinu.


Karta vidikovaca (PDF)POPIS SUDIONIKA U PROJEKTU:

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu)
TURISTIČKA ZAJEDNICA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
HRVATSKE ŠUME
GRAD NOVI VINODOLSKI
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA
TURISTIČKA ZAJEDNICA VINODOLSKE OPĆINE
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI


Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više