Prijava za V. malonogometni turnir – DIJELOVI GRADA 2023.


Ove godine malonogometni turnir „Dijelovi Grada" održat će se od 28. do 30. svibnja (od nedjelje do utorka) na igralištu malih sportova.
 
Prijave za turnir su već započele, a koncept turnira je zamišljen, kao što mu i sam naziv govori, da se ekipe prijavljuju prema dijelovima grada, tj. naselja Novog Vinodolskog; npr. Kalvarija, Placa, Šćedine, Krasa, Prisika, Zagon, Ledenice, Povile, Klenovica. Također, u slučaju velikog interesa kod nekog od naselja, ono može prijaviti i dvije ekipe.
 
Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, sukladno svom prebivalištu ili boravištu, što znači da svaki igrač pojedine ekipe mora stanovati na području naselja ekipe za koju nastupa. Iznimno, ukoliko nekoj ekipi nedostaje igrač, može u dogovoru s organizatorom prijaviti igrača s drugom adresom.
 
Za prijavu je potrebno ispunjenu prijavnicu dostaviti e-mail adresu: info@novi-vinodolski.hr
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona: 095 598 380.
 
PRIJAVNICA

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree