Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 10 °C
Maškare - Ledenice 2017.
Održavaju se od 27.01. do 24.02.2017. g. ...
Live prijenos maškaranih zabava
U Domu kulture postavljena je kamera za LIVE PRIJENOS tako da možete pratit sva događanja do kraja mesopusta! ...
Novljanski Mesopust
Datum održavanja: 14. 01. - 01. 03. 2017. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Događanja
Novljanski Mesopust
Novljanski Mesopust
Novljanski Mesopust

POLAK OBIČAJA I NAVADE STARE

 


14.01. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

21.01. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

28.01. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

04.02. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

09.02. PRVI MESOPUSNI ČETVRTAK

  - "TUSTI" - PRVO NAPOVIDANJE DOVCEN I DOVICAN

11.02. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

12.02. ŽENIDBA MLADE MESOPUSTOVE 

  - STARI SVATI - OKUPLJANJE SVAĆE - ZAKON - KOLO MLADE MESOPUSTOVE I ŽENIDBA VA DOMU KULTURE

16.02. DRUGI MESOPUSNI ČETVRTAK

  - "KUSI" - DRUGO NAPOVIDANJE DOVCEN I DOVICAN

18.02. MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

19.02. DIČJA REDUTA VA DOMU KULTURE

23.02. TRETI MESOPUSNI ČETVRTAK - "POBERUHI" I "ZEČA" - TRETO NAPOVIDANJE DOVCEN I DOVICAN

25.02. MESOPUSNA SUBOTA - MIŠENJE I KRŠĆENJE MESOPUSTA - MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

26.02. MESOPUSNA NEDILJA - POZDRAVLJANJE MESOPUSTA IZA VELE MAŠE 
    NOVLJANSKO KOLO NA PLACI

27.02. MESOPUSNI PONDILJAK - "SIRA, PUTRA, MASLA, JAJA"
  NOVLJANSKO KOLO NA PLACI I NOVLJANSKO PRELO VA DOMU KULTURE

28.02. MESOPUSNI UTORAK - NOVLJANSKO KOLO NA PLACI 
  ŽITAK MESOPUSTA - ĆURUNBELA
  ZADNJI MAŠKARANI TANAC VA DOMU KULTURE

01.03. ČISTA SREDA - SPROGOD I PALJENJE MESOPUSTA


NA ZABAVAN SOPE GRUPA "TREND"!!!


BIL JE NI GA - OPET ĆE PRIT...!!!!