Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 25 °C
Veliki međunarodni karneval
Održava se 01. - 02. 07. 2016. godine s početkom u 20,00 sati. ...
Promenadni koncert, klapa Tramuntana
Održava se 03.07.2016. u 21,00 sat na Trgu Vinodolskog zakona. ...
Možeš i ti
04.07.2016. budite dio sportsko rekreativnog programa koji se održava na Frankopanskom trgu u 21,00 sat. ...
Nastup gimnastičara iz Danske
05.07.2016. g. u 20,30 sati na Trgu Ivana Mažuranića pogledajte nastup vrhunskih gimnastičara iz Danske. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Novosti
Turistička članarina
Turistička članarina
Poštovani iznajmljivači,
 
Člankom 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) propisano je da su fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici.
Člankom 15. istog zakona propisano je da su obveznici plaćanja turističke članarine dužni dostaviti nadležnoj poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.
U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste do 28. veljače 2016. godine dostaviti Obrazac TZ za 2015. godinu Preznoj upravi - Ispostavi Crikvenica, kao i dokaz o uplati članarine. (Obrazac se može nabaviti u papirnicama, knjižarama i Narodnim novinama).
Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. Članarina se plaća po sljedećim stopama:
 
Razred turističkog mjesta:

   A             B             C            D
0,20%       0,184%     0,16%      0,144%

Grad Novi Vinodolski

Uplatni račun:                  HR2810010051729027158; 67 - OIB
 
Novi Vinodolski, Klenovica                 A razred = 0,20%
Povile, Smokvica, Sibinj                    B razred = 0,184%
Zaobalje                                          D razred = 0,144%
 
Članak 18. Zakona o propisima je novčana kazna za prekršaj za osobu koja u propisanom roku ne plati članarinu i ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.

Obrazac: