Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 22 °C
Mornarska večer - luka
Održava se 30. 08. 2014. od 20,00 sati. ...
GONG CEREMONIJA
Održava se 31.08.2014. g. ...
Dan HVIDRE - Klenovica
Održava se 31. 08. 2014. u 08,00 sati. ...
Adriatica folk festival - Centar
Održava se 06. 09. 2014. g. u 20,00 sati. ...

Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net