Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 17 °C
Nastup gimnastičara iz Danske - centar
Održava se 02. 06. 2015. u 20,30 sati u centru grada. ...
Proslava Sv. Antona - Donji Zagon
Datum događanja je 13.06.2015. godine. U sklopu proslave od 12. - 15. 06. 2015. održava se malonogometni turnir. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net