Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 24 °C
Vinska večer "Kod bačve" - Pavlomir
Održava se 30.07.2015. g. u 19,00 sati. ...
Hrvatska večer - terasa Vrtić
Održava se 30. 07. 2015. s početkom u 20,00 sati. ...
Književno - glazbene večeri
Održava se 30. 07. 2015. s početkom u 20,00 sati u Srićinoj kući. ...
Brezarska noć - Breze
Održava se 01. 08. 2015. s početkom u 20,00 sati. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net