Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 24 °C
Hrvatska večer - terasa Vrtić
Održava se 24. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...
Književno - glazbene večeri
Održava se 24. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati u Srićinoj kući. ...
Ivan Balažević, slike i objekti - Gradska galerija "Turnac"
Izložba se otvara 25. 07. 2014. u 20,00 sati. ...

Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net