Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 25 °C
Sjeverno jadranska regata "Trka oko Krka"
Održava se 04. - 06. 09. 2015. ...
Okolotorno - Stari grad
09.09.2015. od 20,00 sati prošetajte slikovitim uličicama Starog grada te ga doživite novim očima. ...
Jedriličarska noć
Održava se 12.09.2015. od 20,00 sati. ...
Okolotorno - Stari grad
16.09.2015. od 20,00 sati prošetajte slikovitim uličicama Starog grada te ga doživite novim očima. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net