Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 20 °C
Za sretniju budućnost
Održava se 22.10.2014. g. s početkom u 18,00 sati. ...
Za sretniju budućnost
Održava se 25. 10. 2014. g. u 18:00 sati. ...
Za sretniju budućnost
Održava se 26. 10. 2014. g. od 09:00 sati. ...
Proslava Martinja
Održava se 11. 11. 2014. godine. ...

Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net