Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 25 °C
Ribarska noć - Terasa Vrtić
Održava se 29. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...
Jaegermeister Adriatic Tour - Frankopanski trg
Održava se 30. 07. 2014. g. s početkom u 20,00 sati. ...
Hrvatska večer - terasa Vrtić
Održava se 31. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati. ...
Književno - glazbene večeri
Održava se 31. 07. 2014. s početkom u 20,00 sati u Srićinoj kući. ...

Nalazite se u > Smještaj
Hotel Ema
Hotel Ema
Hotel Ema Hotel Ema Hotel Ema
Hotel Ema
Primorska 50
51250 Novi Vinodolski
tel: 0038551/244-535
fax: 0038551/244-535
e-mail: hotelema@gmail.com
www.hotel-ema.net