Kalendar događanja
Sutra:
Temperatura mora: 10 °C
Maškare - Ledenice 2017.
Održavaju se od 27.01. do 24.02.2017. g. ...
Live prijenos maškaranih zabava
U Domu kulture postavljena je kamera za LIVE PRIJENOS tako da možete pratit sva događanja do kraja mesopusta! ...
Novljanski Mesopust
Datum održavanja: 14. 01. - 01. 03. 2017. ...

Korisne informacije
Nalazite se u > Kamp
Camp Povile
tel. 00385 51 793 083
e-mail: konobalucija.novi@gmail.com
www.camppovile.com
Camp Katalinić
tel: 00385 51 793 368
fax: 00385 51 793 007
e-mail: laila.frobe@inet.hr
Camp Klenovica
tel: 00385 51 796 251
fax: 00385 51 293 033
e-mail: camp.klenovica@luje.hr
www.camp-klenovica.com
Camp Kozica
tel: 00385 51 222 851
fax: 00385 51 222 851
e-mail: camp.kozica@luje.hr
www.camp-kozica.com
Camp Sibinj
tel: 00385 51 796 916
e.mail: autocamp-sibinj@ri.htnet.hr
www.camp-sibinj.hr