Turistička članarina

Turistička članarina

Poštovani iznajmljivači,
 
Člankom 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) propisano je da su fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici.
Člankom 15. istog zakona propisano je da su obveznici plaćanja turističke članarine dužni dostaviti nadležnoj poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.
U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste do 28. veljače 2018. godine dostaviti Obrazac TZ za 2017. godinu Preznoj upravi - Ispostavi Crikvenica, kao i dokaz o uplati članarine. (Obrazac se može nabaviti u papirnicama, knjižarama i Narodnim novinama).
Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. Članarina se plaća po sljedećim stopama:
 
Razred turističkog mjesta:

   A                      B                     D
0,16150%       0,14858%     0,11628%    

Grad Novi Vinodolski

Uplatni račun:                  HR2810010051729027158; 67 - OIB
 
Novi Vinodolski, Klenovica                 A razred = 0,16150%
Povile, Smokvica, Sibinj                    B razred = 0,14858%
Zaobalje                                          D razred = 0,11628%
 
Članak 18. Zakona o propisima je novčana kazna za prekršaj za osobu koja u propisanom roku ne plati članarinu i ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.

Obrazac:

http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ.pdf


 
 

City gallery Turnac

City gallery Turnac

Event date: 28.06. - 04.09.2018. ...
Live music

Live music

What: Live music on the terrace
When: Every Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 08:00 p.m.
Where: Beerhouse Nill

Listen to the great band on ...
St. Maria Magdalena's festivity

St. Maria Magdalena's festivity

Event: St. Maria Magdalena's festivity
Description: Music & Gastro festivity
Date: 21th of July 2018
Location: Povile
Beginning: 8 p.m. ...
Sports days - Football tournament

Sports days - Football tournament

Event dates: 20. - 22.07.2018. ...
Klenovica Night

Klenovica Night

Event date: Sunday, 22nd of July 2018
Place: Klenovica
Beginning: 8 p.m. ...
Swimming marathon Vrbnik Novi – memorial Veljko Rogošić

Swimming marathon Vrbnik Novi – memorial Veljko Rogošić

Event: Swimming marathon Vrbnik Novi – memorial Veljko Rogošić
Description: Swimming marathon Vrbnik - Novi Vinodolski
Date: 22nd of July 2018
Locatio ...

The Tourist Community of the Town of Novi Vinodolski uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree